‭.2‬ הפגנת ה־9 בדצמבר ‭(1933)‬ בתל־אביב נגד ציד הבלתי־ליגאליים