פרק ששי פקודה מספר 60

פרק ששי פקודה מספר 60 בטרם נמשיך בתאור התפתחותה של העלית ה"בלתי חוקית , " עלינו להרחיב את הדיבור על שלילת זכות העליה מבית"ר על ידי ההנהלה הציונית , — פרשה שהייתה לה בעקיפין השפעה ממריצה על פעילותה של בית"ר בשטח " עליה בי , " מנהיגיה הרשמיים של התנועה הציונית לא ראו בעין יפה את התפתחותן והתעצמותן של המפלגה הרביזיוניסטית ותנועת הנוער שלד , — בית"ר . בגידולה של תנועה זו הם ראו איום ממשי לעצם קיומם . הנה קם ועולה נוער עברי לאומי גאה , אשר אינו רוצה להשלים עם הנהגתם של מחסלי הציונות הגדולה , ואינו רוצה להשלים עם הפירוש הבריטי להצהרת בלפור . נוער הדוגל בציונות הרצלאית ורואה כיעודו את הגשמתה של ציונות זו ; נוער הרואה בציונות פתרון לבעיית היהודית בגולה , הרוצה בהקמת מלכות ישראל גדולה וחזקה שתוכל לקבל ולקלוט בקרבה את רוב רובו של העם העברי ) נוער מחושל , עקשני , בעל הכרה' בעל חזון , אמונה ובטחון , המוכן להתגבר על כל קושי ולטאטא כל מכשול בדרך להגשמת יעודו , נוער אידאליסטי המוכן להקריב למען הרעיון והגשמתו את כל היקר לו . תנועת נוער זו מונה כבר אלפים ורבבות צעירים עברים רעננים , תוסםי מרץ ועוז , מש...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל