פרק רביעי עליית תיירים

פרק רביעי עליית תיירים הזכרנו בפרק הקודם את העולים שהגיעו לביירות במשלוחים אשר אורגנו בפולין על ידי זייצ'יק . וזה דבר "עלית זייצ'יק : " מרכז המפלגה הרביזיוניסטית החליט באותה תקופה לטפל בעליה הבלתי ליגאלית ומינה את אחד מחבריו' המהנדס חיים זייצ'יק , כראש מחלקת העליה . בחפשו דרכים להערים על הגבלות העליה הבריטית' גילה זייצייק פירצה מעניינת : באותם הימים נהגו הקונסולים הבריטיים להוציא ויזות כניסה לבעלי הון ולתיירים וכן ויזות מעבר לשלושה חדשים , ללא הקפדה יתרה . זייצייק החליט לנצל אפשרויות אלו בממדים נרחבים . הוא קשר קשרי ידידות עם פקידי הקונסוליות הבריטיות בורשה ובלבוב והללו נאותו , תמורת פרם מתאים , להעניק ללא הגבלה ויזות מעבר לכל מי שהציג בפניהם ויזה צרפתית ומצרית . כן נסתייע זייצ'יק במספר משרדי נסיעות' אולם את ההרשמה לעליה וארגונה נהל הוא עצמו . שיירות התיירים העולים היו עושות דרכן לאחת הארצות השכנות , על פי רוב לנמל ביירות' ומשם המשיכו דרכן ביבשה לארץ — ונשארים בה . זייצ'יק נצל גם את העובדה כי צרפת , בעלת המנדט על ארצות הלבנט , כלומר סוריה והלבנון , הייתה מעונינת לטפח את התיירות לארצות ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל