פרק שלישי דרך גבולות הצפון

פרק שלישי דרך גבולות הצפון למעשה' כבר התנהלה בשנת 1930 עליה "בלתי ליגאלית" דרך הגבולות היבשתיים שבצפון הארץ . העולים רובם יוצאי ארצות המזרח : יהודי בוכרה אשר ברחו מעריצות השלטון הסובייטי , יהודי תורכיסטן , עדן , תימן , עירק וסוריה ויוצאי ארצות אחרות , משפחות שלמות עזבו את ארצות מגוריהן ויצאו לדרכים הרות סכנה ומלאות פחדים , כדי לעלות לארץ הקודש . תנאי החיים הקשים בארצות מוצאם ומניעים דתיים הם שגרמו לעליתם של יהודים אלה , ומשום כך קבלו על עצמם באהבה את חיסורים והטילטולים הרבים שעמדו בפניהם בדרכים הלא נודעות . רבים מן העולים מתו בדרך ברעב , בצמא ובמחלות , רבים נפלו קרבנות לשודדי דרכים ולרמאים שונים , שהבטיחו להעבירם דרך הגבולות וסחטו תמורת זאת את שארית כספם ורכושם הדל . לעתים קרובות השאירום מורי הדרך שלהם בעירום ובחוסר כל ועזבום לנפשם ולגורלם המר רחוקים כבמקומות ישוב . לעתים קרובות , לאחר ששדדו מהם את בל אשר להם , הביאום עד לגבול ומסרום לידי שומרי הגבולות למאסר ולגירוש . רבים מהם נשארו תקועים באחת הערים או הכפרים שבקרבת הגבול , מבלי לדעת לאן יפנו ומאין יבוא עזרם . רק מעטים הצליחו להגיע לא...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל