פרק שני אוואנטוריזם

פרק שני אוואנטוריזם ככל שהחמירו הגבלות העליה , התגבשה והלכה ברחוב היהודי וביחוד ' בקרב התנועה הלאומית' ההכרה שיש להפר הגבלות אלו ולפרוץ את הסגר העליה על ידי ארגון עליה שלא ברשות' עליה בכל הדרכים והאמצעים . האות והתנופה לפעולה זו ניתנו במאמרו של זאב ז'בוטינסקי "על אוואנטוריזם , " שנתפרסם בפברואר , 1932 ושהשאיר רושם כביר על הנוער היהודי . בגלל השפעתו הרבה של מאמר זה על עתיד העליה ה"בלתי ליגאלית" מן הראוי להביאו כאן כמעט במלואו . ז'בוטינםקי כתב : ... " כוונתי חיובית : דרשה לכבוד ה"אוואנטוריזם" הגנה על תופעה , ' השנואה על כל אדם רציני ורק נערים חולמים עליה , ושתמצא משלה בכתבי ז'ול וורן ואלכסנדר דיומא האב ! שקודם אפשר היה לחזות בה גם בראינוע , אך מיום שהראיבוע התחיל , לצערי , להשמיע צלילים , נעלמה גם מן הבד . על כן אין מוצא — אלא לתאר את תכונותיה של התופעה ששמה אינו ידוע . הסימנים הם : ראשית' זוהי פעולה של יחידים , — בעיקר של יחיד על חשבונו ואחריותו הוא . באופן המוני אי אפשר לארגנה , על כל פנים לא לעתים קרובות . שנית , זוהי פעולה הכרוכה בסכנה , שיש לה יותר סיכויים לכשלון מאשר להצלחה , רחוקה...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל