פרק ראשון תקופת בראשית

פרק ראשון תקופת בראשית שרשיה של אותה פרשה נאדרת ההוד והעלילה , רבת הסבל והגבורה , הקרויה "העליה היהודית הבלתי חוקית לארץ ישראל" נעוצים בתקופת השלטון התורכי בארץ ישראל . כבר בסוף שנות השמונים של המאה שעברה , עם גלי העליה הראשונים מארצות רוסיה ורומניה , גזרה הממשלה התורכית גזירות חמורות על עלית היהודים , ורבים חיפשו וגם מצאו דרכים עקלקלות להגיע אל ארץ משאת נפשם . אולם למלוא תנופתה הגיעה עליה זו בתקופה שביו שתי מלחמות העולם , שהיא ענינה של ספר זה , ועל כן נפתח סקירתנו בראשית השלטון הבריטי בארץ ישראל . לעג הגורל . סיר הרברט סמואל , המדינאי היהודי הבריטי שנתמנה ביולי 1920 כנציב עליון ראשון לארץ ישראל , כדי לסמל את החלטתה של ממשלת בריטניה לקיים את הצהרת בלפור , שבה הוכר הקשר ההיםוטרי בין ישראל לארצו , הוכרה זכות היהודים לשוב לביתם הלאומי , אותו הרברט סמואל , שמינויו נתקבל בהתלהבות כה רבה בכל תפוצות ישראל , כאות להגשמת כיסופי הדורות , — הוא גם הראשון הנועל את שערי הארץ בפני המוני היהודים . מיד עם כניסתו לתפקידו הוא מגביל את העליה ל 16 . 500 נפש לשנה , ולאחר שנה , בעקבות התנפלויות הדמים שערכו...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל