אף־על־פי ספר עליה ב'

חיים לזר ליטאי / אןע על פי חיים לזר ליטאי אח על פי ספר עליה ב בהוצאת מבון ז' ב ו מ י נ ס ק י תל אביב רגשי ז  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל