מקורות

מקורות עמוד 1925 19 "רבי געלד . 4 . 1 : " תרגמה : דוידה קרול . 23 "ללא תכנית . 11 . 1 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 27 "גורלה של היידיש . 18 . 1 : " תרגמה : דוידה קרול . 30 "ה'שמאל' . 25 . 1 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . בתוך : כתבים , כרך בסער , עמ' 35 . 19—15 "מאכס נורדאו : 1 . 2 : " תרגמה ו דוידה קרול . 39 "ה'יד המושטת' : 1 . 2 : " תרגם : ד"ר נחום קרול . 45 "על הרפורמה הקרקעית : 15 . 2 : " תרגם : יוסף כרוסט . 50 "בשאלת פטליורה : 8 . 3 : " תרגם : מ . ריבלין . 55 "קפטן טרומפלדור 1 15 . 3 : " תרגמה 1 דוידה קרול . 57 "מתיישבים ותיירים" ; 22 . 3 5 תרגם : יוסף כרוסט . 63 "על דעת יחיד : 9 . 4 : " תרגם : יוסף כרוסט . 67 "המשימות המדיניות של הוועידה" ו 1 19 . 4 תרגמה : דוידה קרול . 72 "הרצאות בוועידת היסוד 72 : " א : האורח השחור : 3 . 5 : תרגם : ד"ר נחום קרול . 75 ב : התביעה המדינית : 10 . 5 1 תרגם ו ד"ר בנימין אליאב ( לובוצקי 78 . ( ג : הלגיון : / 10 . 5 תרגם : ד"ר בנימין אליאב ( לובוצקי 80 . ( "תמימות דעים : 31 . 5 : " תרגם : יוסף כרוסט . 85 "העברת דגלי הגדודים" 7 . 6 ' תרגמו : ד"ר יהושע ה . ייב...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל