דרישותיו של הוועד הפועל של ברית הציונים־הרוויזיוניסטים

דרישותיו של הוועד הפועל של ברית הציונים הרוויזיוניסטים ( מכת 3 להנהלה הציונית נ ? יום 3 בםפטמגר ( 1929 הוועד הפועל של ברית הציונים הרוויזיוניסטים דן בישיבותיו מ 29 באוגוסט , בפאריס , ומ 2 בספטמבר , בלונדון , במצב שנוצר בעקבות המאורעות האחרונים בארץ ישראל . הוועד מוצא , כי מאורעות אלה מחייבים את התנועה הציונית לנקוט פעולות דחופות בשני כיוונים ו ראשית , לנסח דרישות מתאימות , שיש להגישן לממשלה הבריטית . שגית , לארגן מחדש את המנגנון המבצע של התנועה כך , שיתאים למשימות , המתחייבות מן המצב החדש . אנו סבורים , כי בנסיבות הנוכחיות אין צורך להבהיר , מדוע רואה הוועד הפועל של הברית את שני התפקידים הללו כדחופים במידה שווה . אנו משוכנעים , שאין דרך אחרת , כדי להבטיח בפועל חזית ציונית אחידה , שכה דרושה כעת . הקמת חזית אחידה אפשרית , לדעתנו , רק במקרה , שכולנו נמסור לעצמנו דין וחשבון ונגיע למסקנה , שהקונגרס האחרון אינו הולם את המצב הנוכחי . בהשפעת המאורעות בארץ ישראל נשתנה יחסה של דעת הקהל היהודית אל הבעיות המדיניות , העומדות לפני הציונות . ניתן איפוא להשיג את איחודם של כל הכוחות הציוניים , עד לכי...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל