ה"מלווה"

ה"מלווה" הגיעה העת לבטל את ה"טאבו" לגבי בעייה זו . מדברים בה בכל פינות העולם הציוני , העיתונים מפרסמים עליה פרטים ( שאולי , למעשה , לא צריך לעת עתה לפרסמם , אפילו הם אמיתיים , ( ואולם לדון על כד נחשב משום מה למעשה לא פאטריוטי . אני מרשה לעצמי לעמוד על דעתי , שזוהי השקפה לא נכונה . נהפוך הוא 1 דווקא ההשתקה אינה פאטריוטית במקרה זה . עניין כזה , איר צריך או לא צריך להיות מלווה בינלאומי בשביל העבודה היהודית בארץ ישראל , אינו יכול ואינו צריך להיפתר בלא דיון ציבורי . עצם המחשבה בדבר "טאבו '' במקרה זה היא בלתי מוסרית מבחינה מדינית . יהא מה שיהיה , אך שאלות בדבר התחייבויות כספיות , שכך או אחרת יהיה הציבור אחראי להן לאחר מכן , אינן שייכות לתחום הדיפלומאטית החשאית . אילו היה כך , הרי היה זה נראה שטותי ויוצא דופן ומשמעו — ניגוד גמור לכל שיגרת חיי ציבור במשך מאה השנים האחרונות . ויש לבטל עוד "טאבו" אחד : כאילו חייב כל פאטריוט להסכים לרעיון בדבר המלווה ויהי מה ! סלחו נא , ידידים , ואולם כלל זה אינו קיים בספרי לימוד של פאטריוטיזם . אם יבוא אליכם אחיכם , בשר מבשרכם , ויגיד , שפלוני אלמוני מוכן ל...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל