אנגליה ואנחנו

אנגליה ואנחנו האדון ודג'ווד י פירסם בספרון מיוחד את מאמריו על הציונות תחת הכותרת The Seventh Dominion ( ה"דומיניון השביעי . ( " כידוע , מתייחס המונח " דומיניון" לחטיבה טריטוריאלית אוטונומית לגמרי אף שיש לה זיקה אל הכתר הבריטי , כגון מעמדן של מדינות קנדה ואוסטרליה . מספרן של חטיבות כאלו מגיע עתה לשישה ; ודג'ווד מציע להפוך את ארץ ישראל לחולייה השביעית בשרשרת הזאת , — מדינה יהודית אוטונומית במסגרת פדרציה כלל בריטית , או , כפי שהוא מתבטא , במסגרת "חבר העמים הבריטי" ( לדעתו מהווה הקיסרות הבריטית "חבר עמים שאינם מתייראים זה מפני זה . ( " הספרון כתוב באופן מזהיר , בהטעמה ובעוז ; ההבדל בינו לבין יצירות אחרות בעלות נימה ידידותית הוא בכך , שהוא מציג שאלות מעשיות ומגיש תכנית פעולות מעשית . מתנגדי הציונות , וכן נפשות נפחדות בתנועה הציונית עצמה , ישתדלו בוודאי לשים אותה לאל . דבר זה אין להרשותו — ספר כזה , הנושא בחתימתו שם כזה ( ודג'ווד , שר בלי תיק בממשלתו של מאקדונאלד , נחשב כמעט בוודאות למועמד לכהונת שר המושבות בכל ממשלת פועלים בעתיד ; אבל גם בכל ממשלה אחרת יש לו השפעה אישית גדולה על משרד המושבו...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל