לזכרו של זאב טיומקין

לזכרו של זאב טיומקין " ל , אלומ ק'אגאוזום - " ... מלבד זכויותיו של אדם , שלבי פעולתו , שאפשר למנותם לפי הסדר , קיים העיקר — סודו הפנימי , ניחוח וקסם אישיותו , ועל זאת קשה לספר במלים . קשה , דרד אגב , לספר גם על עובדות החיים החיצוניות של זאב בךיונה טיומקין , על "מעשיו וימיו : " זאת היתה עשויה להיות אנציקלופדיה של החיים הרוסיים היהודיים והציוניים במשך יובל שנים , לאומיות רוסית , "חיבת ציון , " השנים הראשונות להתיישבות בארץ ישראל , רבבת דברים פעוטים אך גדולימ של עבודה ציבורית , כל הקונגרסים , חארקוב ; שנת 1905 וכל מה שבא אחריה , עוד רבבת דברים פעוטים בארגון הציבור היהודי בדרום רוסיה למען משימות חדשות ? אחר כך האסיפות הלאומיות באוקראינה , אחר כך ההגנה העצמית באודיסה , אחר כן פעילות למען המוני הפליטים , שוב דברים פעוטים וגדולים ומרים בלי סוף ובלא מספר , מפעילות ב"הנהלת האמי גראציה" ועד הבנק "עבריה ; " תחיית ה"ראזסוויט , " הרוויזיוניזם ... ופסחתי על פעילויות רבות יותר ממה שרשמתי . אין ממש פינה בתולדות התודעה היהודית במרוצת יובל השנים הזה , שבו לא נשארו סימני עקבו של סיזיפוס זה , שהצליח עם ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל