לשאלת תכניתנו הכלכלית

לשאלת תכניתנו הכלכלית במשך השבועות האחרונים נערכו בפאריס התייעצויות מספר בדבר עיון מחודש בשיטות הבנייה בארץ ישראל . בהתייעצויות אלו נטלו חלק , בעיקר , חבריו המקומיים של הוועד המרכזי הרוויזיוניסטי . הנאומים נרשמו בפרטות , ודין וחשבון מלא על כך יובא ב"ראזסוויט" וישתרע על פני גליונות אחדים . מאמרי זה הוא מבוא לאותו דין וחשבון . המדובר הוא בכך , שהוטל עלי להתו 1 ת אותה תכנית של רפורמות כלכליות , שמסביבה יוכלו להתרכז הוויכו חים . אנסה עתה לנסחה בצורה רחבה יותר במקצת ממה שעשיתי בעת ישיבתנו . ותחילה רצוני להביע שתי הסתייגויות . ההסתייגות הראשונה 1 לא כל חלקי התכנית מתארים אף את דעתי האישית המוגדרת . בשאלות אחדות הצגתי בישיבה בכוונה מסקנות קיצוניות ביותר בצורתן החריפה ביותר . אין משמע הדבר , שכזאת היא דעתי על העניין ; אך משמע הדבר , שהשקפה כזאת על העניין ה"מרחפת באוויר , " יש לה , לפי דעתי , נימוקים רציניים לטובתה , והיא ראויה לעיון מתוך תשומת לב מרובה . יש לדון עליה , ואז נדע , אם נכונה דעה זו ואם לאו , ולאילו תיקונים היא זקוקה . איני רואה סיבות , מדוע אין זה ראוי — תוך הבעת הסתייגות זו — לפ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל