שוב על ארץ־ישראל ה"דו־לאומית"

שוב על ארץ ישראל ה"דו-לאומית" במאמר , שפורסם בגליון הקודם של "ראזסוויט" מביע גרוזנברג י את דעת 1 בזכות הסדר מוסכם עם הערבים על יסוד יצירת "מדינה עברית ערבית" בארץ ישראל . כידוע , קיבל רעיון זה כעת פופולאריות מםויימת בקרב חלק מן ההסתדרות הציונית . החוגים המיוצגים על ידי nnnw רונדשאו" - בברלין , חולמים זה מכבר על ארץ ישראל דו לאומית . עוד לפני שנתיים היה עלי להגיב ב"ראזסוויט" על רעיון זה : וכתבתי אז , שאם יהא פירושו של דבר ויתור על רוב יהודי , הרי אין הוא מתקבל על דעתו של הציוני , ואם אין פירושו ויתור שכזה , הרי לא יהא בו כדי לשים קץ לאופוזיציה הערבית ואפילו לא להחלישה ; ובשני המקרים גם יחד אין הדבר מתקבל על דעתם של הערבים . מאז לא השתנה דבר . אולם שמו של מחבר מאמר זה יכול לשמש סיבה מספקת לחלוטין כדי לחזור לנושא הזה . עם זאת , אפשר , שיש מן התועלת לגעת בעוד תכנית פשרה : הנהגתה של " שיטת שווייץ '' או "שיטת הקאנטונים" בארץ ישראל . זוהי , בעצם , אותה תכנית , אלא שהיא מתבטאת באורח מעשי יותר . ואין היא חדשה . עוד לפני 1 גרוזנברג , אוסקר , ( 1940-J 866 ) עירך דין ועסקן יהודי ברוסיה . מגדולי עו...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל