"כשמיישבים ארץ"...

" כשמיישבים ארץ ... " תחת כותרת זו סוקר ז'בוטינסקי ביומון היידי "מארגן זשורנאל" בניו יורק את תוצאות יישובם של הפליטים היוונים שנעקרו מתורכיה . אנו מביאים כאן את תרגום חלקה העיקרי של הסקירה . ... החל בסתיו 1922 נאלצה יוון לקלוט מהגרים בסך 1 , 400 , 000 נפש — מיליון וארבע מאות אלף ! לגבי ארץ , שאכלסה עד אז רק חמישה מיליון תושבים היה זה בחזקת מבול שעוד לא נשמע כמותו . עם זאת יש לציין , כי חלקם העיקרי של המהגרים , כמיליון פליטים יווניים מאסיה הקטנה — הוטלו , פשוטו כמשמעו , בבת אחת אל תוך הארץ במרוצת שבועות מספר ; הללו היו יחפים וערומים ונראו כבני אדם , שאד זה עתה ניצלו מרעידת אדמה . שאר ה 400 , 000 הועברו בתהליד איטי ומתון יותר . הם גורשו מתורכיה האירופית ( ומבולגריה ) באורח חוקי בהתאם להסכם השלום בדבר "חילופי" יוונים יושבי תורכיה בתורכים יושבי יוון . הגירתם החלה בסתיו 1923 ונמשכה כמעט שנתיים ; ניתנה להם האפשרות להביא עמהם את כספם ואפילו את רכושם . וכך היה על יוון "ליישב" המון זה של בני אדם בשני כיוונים : "על הקרקע" ובערים . כסף למטרה זו לא היה לה לממשלה , אך זה מקרוב נחלצה יוון ממלחמה א...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל