אחד־העם

אחד העם בשלושה בינואר , בבית שב"רחוב אחד העם , " בסמוך לגימנסיה העברית הראשונה , נפטר אדם , שזכרו לא ימוש לעולם מלב עם ישראל . התפקיד ההיסטורי , שמילא אחד העם בתולדות תנועתנו הלאומית , הריהו אחת הדוגמאות הנדירות להשפעת אישיות על המוני עם ; עם זה — השפעה טהורה להפליא , משוחררת מכל דמגוגיה אפילו במובנה הטוב של מלה זו , — השפעה , שמעולם לא פנתה לדמיון או לרגש , אלא אך ורק אל השכל הישר ואל המצפון , ואף על פי כן השפעה ממשית . אחד העם מילא את תפקידו בשעת מעבר קשה בתולדות ישראל , כשהדחף התמים הראשון של אהבת ארץ ישראל המעשית התנפץ אל מול צוקי המציאות . על התנועה הלאומית איימה סכנת התמוטטות . ואז הופיע אחד העם בדמות מבקר מחמיר , אך בעיקרו של דבר — כמנחם וכמורה של אמונה חדשה . על ידי ניתוחו המיומן , ההרסני של ליקויי "שיטת" ההתיישבות דאז , הוא גמל את התנועה הציונית — על כל פנים להלכה — מרשלנות , מהעדר שיטתיות , מעזימת מבטחה , ב"שמא" — מושג , כך מתברר , המקובל על היהודי באותה מידה שהוא מקובל על הרוסי ; הוא נתן לתנועה הלאומית את השיעור הראשון בהיגיון ובתכנון , — שיעור , שלמרבה הצער , עדיין לא נלמד ...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל