מכתב למערכת

מכתב למערכת בגיליון ה 33 של "ראזסוויט" קראתי , במאמרו של הא' ל . סאמינסקי , את השורות האלה : ... " הוזמנתי להרבה ישיבות בניו יורק ובמקומות אחרים שבהן נדונו תכניות הגיוניות ביותר . לעיתים קרובות ביותר היו תכניות אלו בעלות אופי פרסומי מובהק ... היתד , בהן גם תכנית להקמת 'מימוריאל קונסרווטורי' לזכר חיילים יהודים שנפלו , " וכר . הרשו נא לי לציין , שאיני יכול להסכים להערכה זו של התכנית האמורה ; אני מניח , שגם הכותב הנכבד לא יעמוד על דעתו ביחס אליה . תכנית בדבר הקמת ק 1 נסרווט 1 ריה בארץ ישראל לזכר חיילים יהודים , שנפלו בחזיתות שונות של המלחמה האחרונה — אין לה שום דבר משותף עם פרסומת . היא נולדה בחפירות פלאנדריה , בתנאים הראויים להערכתנו העמוקה . בקיץ שנת , 1918 ברגע של הפוגה בין שתי הפצצות , קראו יחדיו חיילים יהודים אחדים , בגיזרת החזית האמריקנית , מכתב מארץ ישראל מחבריהם , ששירתו בגדוד העברי , ושוחחו על עתידה של ארץ ישראל . באותו הערב עצמו נהרג על ידי פגז אהד מהם , אהוב על כולם , מוסיקאי מצטיין . לזכרו החליטו חבריו לחפירה לפעול , אחר המלחמה , להקמת קונסרווטוריה בארץ ישראל , שתוקדש לזכר כל...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל