ה"מאה השחורה"

ה"מאה השחורה" ( פליטון ) העיתונות היהודית , ככל שידוע לי , רואה חובה לעצמה להתייחס לבולשווי קים בזהירות מרובה . מגנים אותם לעיתים נדירות ; ואף כשמגנים אותם , עושים זאת לא בקולי קולות , אלא , כפי שנאמר ב"ןלינה" - על "הזמיר השודד" — בחצי פה , והסיבות לכך הן שונות r קודם כל — יחסם ההוגן של השלטונות הסובייטיים אל שוויוךהזכויות של היהודים י וגם הפחד שמא יתכעסו הבולשוויקים , ואו ישפכו חמתם על חבריהם לרעה , או על קרוביהם , או על בני"אותו שם משפהה של הכותב ; וגם משום רחישת ןבוד מה למפלגה , שחרף כל זאת מגינה על זכויות דלת העם העמלה . אני כשלעצמי איני שותף ליחס זה . שום תודה אינה מגיעה על הכרה בשוויון זכויות של אזרהים , בלא הבדל דת וגזע , כפי שאינה מגיעה על התקנת טלפונים , הרבצת רחובות , ובכלל — על שימוש בממחטה . ואולם , העובדה , שהבולשוויקים רואים בכל יהודי ברוסיה , בייחוד בכל ציוני , בן ערובה ושופכים עליו את חמתם , כאשר אך מישהו מעבר לגבול מעליב אותם — זוהי , כנראה , האמת . אך יש אמת נושנה , כניעה לסחטנות — פירושה עידוד סחטנות . אם רצונכם להוציא מלבו של הסחטן תשוקה למקצועו , האמצעי הטוב ביו...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל