על התערוכה הארץ־ישראלית

על התערוכה הארץ ישראלית התערוכה הארץ ישראלית , שהוצגה לראשונה בקונגרס , עומדת להיפתח בימים אלו , או כבר נפתחה , בווארשה , ומשם תועבר לריגה , ברלין , פאריס רלרבדרן . ויורשה נא לי לתת מקום כאן למאמר זה כאילו היה מכתב מווינה שנתאחר להגיע . "ראזסוויט" נשאר חייב למפעל בהדר זה ולמארגניו הנועזים והכשרוניים . הפירוט הכללי של אגפי התערוכה , שבהם מחולקים המוצגים לפי סוגיהם , כבר הובא אצלנו באחד הגליונות של ימי הקונגרס . אך קאטאלוג יבש אינו מטביע רושם חי . בווינה היה רושם הי זה חזק ביותר , למרות נסיגה מאוסה אחת י , מחוסר מקום , היה צורך לקצר ולכווץ את התערוכה . את אגף התעשייה , למשל , הכניסו בחדרים תאים צרים , שבהם היו תלויים לבושי משי , בדים , תחרימים ואריגי צמר כמעט זה על גבי זה , ואילו המינעל והרהיטים , אם איננו טועים , צופפו במבנה אחד . ואולם אי נוחות גדולה עוד יותר נתגלתה בקונגרס עצמו . סבורני , שזהו כלל של קבע בקונגרסים הציוניים : מחזות לוואי , שנערכים בימי התכנסותם , נשארים בצל . במשך שבועיים ימים יש לעשות עבודה כה רבה ובאווירה כה מחושמלת , שאצל הצירים , ואפילו אצל האורחים הרציניים , אינה...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל