על דעת יחיד

על דעת יחיד חג ה"אוניברסיטה" נסתיים ו עכשיו אני יכול להביע עליו את דעתי בלא להסתיר דבר . דעה זו היא שלילית עד למאוד . אני רוצה לקוות , כי הפגנת ראווה נעדרת טאקט רב צדדית כזאת לא תעלה לנו ביוקר , לא תהיה כרוכה בהתנגשויות בארץ ישראל ולא תעורר הדים בלתי נעימים בעיתונות העולם ! אד בלא כל קשר לתוצאות הישירות , נשאר התעלול הזה של ההנהלה הציונית דוגמא לקלות דעת שלא נשמעה כמותה ושאין לה מחילה . את המחלוקת , אם אפשר וצריך להתחיל את ייסוד האוניברסיטה בהקמת מכוני מחקר , אני משאיר היום בצד . מלבד זה איני שולל כלל ועיקר את הטיעון שמכוני מחקר הם דבר מועיל . אד דבר אחד ברור ובלתי ניתן לערעור י : מכון מחקר איננו אוניברסיטה ואינו יכול להיקרא בשם אוניברסיטה . בלונדון מצוי מכון ליסטר , בו עוסקים מלומדים במחקר ומגיעים לעיתים לתגליות ; אד אין איש כורך אותו עם אוניברסיטת לונדון . בפאריס מצוי מכון פאסטר , אך זה עומד ברשות עצמו ואוניברסיטת פאריס עומדת ברשות עצמה . כאשר מייסדים מוסד כזה , יש לכנותו בשמו המתאים ולהזמין אורחים לפתיחת מכון מחקר , ולא לפתיחת אוניברסיטה . כי בשם אוניברסיטה קוראים לבית כפר בשביל...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל