ה"יד המושטת"

ה"יד המושטת" ( על הסוכנות היהודית ) בזכות רעיון איחודם של כל היסודות , הרוצים לפעול למען ארץ ישראל היהודית , התבטא זה לא מכבר ( בקובץ , שפרסומו צפוי בימים אלו ) עוד אחד משוללי הציונות הבולטים ביותר בעבר הלא רחוק , מ . וינאוור . זהו , כמובן , מאותות הזמן החשובים . ה"יד מושטת , " אומר הא' וינאוור . אילו התכווננו לדחותה , היה יכול להיות לא נעים להתפלמס עם מאמר , שטרם הוצג בחלון הראווה . ואולם , הואיל וכוונתנו היא דווקא הפוכה , אנו מקווים , שלא המוצי אים לאור של הקובץ , ולא מחברו של המאמר על היד המושטת , לא יצטערו על כך , שמחמת חשיבות הבעיה , אנו מקדימים במקצת את חלון הראווה . אנו מברכים בלב ונפש את רעיון איחודם של כל מי שרוצה לפעול למען ארץ ישראל היהודית , בלא לתבוע עם זה לא את הדרכון הציוני ואף לא את זה ה"לאומי . " הרעיון של הקונגרס היהודי הכללי נתקבל אצלנו זה מכבר ובאורח רשמי . אם כינוס כזה , בצורתו המלאה , אינו ניתן עוד בינתיים להגשמה , אפשר למצוא שלבי ביניים . במסדרונות הקונגרס הי 13 נידון רעיון כזה ; להעניק את זכות הבחירה לקונגרס ה , 14 מלבד לשוקלי השקל , גם לסוגים אחרים — לכל תוש...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל