ללא תכנית

ללא תכנית אם האדון הרטגלאס י — ובכך אין לפקפק — הסביר במדוייק את מצעה של קבוצת "על המשמר , " שנרצחה בוועידת וארשה ( מאמר על כך ימצא הקורא בגליוננו זה , ( לא נשאר אלא לומר , שתבוסתה של אותה קבוצה היתד . בלתי נמנעת . בעמדת "על המשמר" בלבד אין די כדי להלהיב המונים , ודרושות קודם כל תשובות חיוביות ; במיוחד , כשנוצר בפועל מצב , התובע מוצא ממנו . ושום מוצא ממצב זה אין קבוצת "על המשמר" מציעה , אם לשפוט זאת , הן על פי מה שמסר האדון הרטגלאס והן על פי ידיעות אחרות . עמדתה כשלעצמה — מעוררת אהדה . הקבוצה עומדת על עקרון הנבחרות , שבלעדיו , כמובן , לא רק תתנוון התנועה , אלא פשוט תיפסק . הקבוצה מזהירה באומץ הראלי לשבח מפני הערכה מופרזת של ה"טיפוס החדש" של העולים . הקבוצה משתדלת להזכיר , שאפילו בתנאי עלייה "המונית" — יותר נכון , בייחוד בתנאי עלייה "המונית" — אין לנהל את העניינים בקריאות " הידד , " אלא שדרושים פיקוח , הנהגה ובחירת החומר האנושי . כל זה טוב מאוד , אך אין בזה תשובה על השאלה , שהועלתה על ידי החיים — דווקא י הרטגלאס , מכסימיליאן אפולינארי , ( 1953-1883 ) ממנהיגי הציונות בפולין ונשיא ההסתדר...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל