לקראת ההתמודדות

לקראת ההתמודדות הכרך הזה מקיף את מאמרי זאב ז'בוטינסקי שנתפרסמו ב"ראזסוויט" בשנים . 1929-1925 היו אלו , בעיקרן , שנות שפל ועמעום מה של זוהר החלום הציוני . התקוות הגדולות , שנתעוררו בעקבות הצהרת באלפור והחלטת סאן רמו , שלפיהן הופקד המאנדאט על ארץ ישראל בידי בריטניה , נגוזו במידה רבה מחמת האכזבות ו''ימי הקטנות" שפקדו את התנועה הציונית בעולם ואת היישוב העברי בארץ . הרוח הגדולה , שנשאה בכנפיה את ראשיתו של החזון המשיחי כמו נמוגה . הציפיה לעלייתם של המונים מכל קצות הגולה היהודית לא נתממשה . שערי הארץ נפתחו לרווחה , אן , למרבה הצער , לא צבאו עליהם אפילו ידועי מצוקה שעמדותיהם בתפוצות נתערערו עקב מלחמת העולם הראשונה . חסרו גם האמצעים הכספיים , שנדרשו להרמת מנוף ההתיישבות הגדולה . כיסיהם של אילי הממון היהודיים לא נפתחו וקופת ההסתדרות הציונית נשארה במידה רבה ריקה . ד"ר חיים וייצמן השמיע את שאלת הזעקה ההיסטורית : "עם ישראל , איכה , " ! אך הד מענה כמעט לא היה לה . השעה הגדולה הוחמצה . בני הדור לא היו כשרים לגאולה . מבחינת התנגדותם של ערביי ארץ ישראל למפעל ההתיישבות היהודית חלד , הפוגת מה . לאחר פריש...  אל הספר
מכון ז'בוטינסקי בישראל