טבלה מסכמת ‭:(1)‬ מאפייני הניסוי בשלושת בתי־הספר הניסויים שנחקרו (מב'ץ ‭(1‬