תרשים ‭:5‬ ממד> הש>נו> בעקבות הפעלת הדיאלוג ה»צ»רת»