תרשים ‭:2‬ בית־הספר הניסויי - משכבות לבתים רב־גיליים