על מקומו של המחקר בטיפוח ידע של מורים בבתי־ספר ניסויים פנינה פרנקל

על מקומו של המחקר בטיפוח ידע של מורים בבתי ספר ניסויים פנינה פרנקל . 1 מבוא במחקר הנוכחי ניסינו למפות מאפיינים של ידע שהתפתחו בקרב מורים בבתי ספר ניסויים . ביקשנו לבדוק את תרומתם של המורים בבתי הספר הניסויים לתהליכי חדשנות בבית הספר , לרעיונות העוסקים בלמידה , לקידום תהליכים ארגוניים במוסדות החינוך ולהתפתחות המקצועית האישית שלהם כמורים חדשניים . כמה שאלות עמדו בבסיס המחקר . 1 איזה סוג של ידע חדש מתפתח אצל מורים בבתי ספר ניסויים ? . 2 מהי תרומתם של בתי הספר הניסויים לפיתוח ידע חדש בחינוך ? . 3 איך מופץ הידע שנצבר בעקבות הניסוי והמחקר בבתי הספר הניסויים ? A כיצד תורם הידע לקידום של מסגרות שונות ותהליכים בחינוך ? . 5 מה מקומו של המחקר בתהליך של הבניית הידע של המורים ? במאמרנו ננסה להתייחס לידע שהתפתח בקרב מורים שהשתתפו בתהליך שינוי שהתרחש במהלך עבודתם בבתי ספר ניסויים . נצביע על השפעתם של תהליכי הניסוי על התפתחותם המקצועית של המורים , ונברר כיצד תורם ידע זה לקידום איכות ההוראה ולהנעת תהליכי שינוי .  אל הספר
רמות