הגדרה מחודשת של החזון, תשתית ערכית, גישה מערכתית, עבודה שיתופית, דפוסי תקשורת חדשים