תרשים ‭:11‬ הקשר בין הניסוי במסגרת גף ניסויים ויזמות לבין הצלחת החדשנות