תרשים ‭:3‬ בית־הספר הניסויי - משכבות לבתים רב־גיליים