תרשים ‭:8‬ ארגון הזמן של בית־הספר הניסויי לעומת בית־הספר הקלסי