תרשים ‭:6‬ מגמת השינוי של בית־הספר "בן צבי" מסביבת מערכת סגורה לסביבת מערכת פתוחה