טבלה ‭:2‬ מפת המושגים של תורת המערכות, כפי שהם מופיעים בבית־הספר