מבט מערכתי על חדשנות חינוכית שני שולזינגר

מבט מערכתי על חדשנות חינוכית שני שולזינגר תקציר מטרת המחקר היא תיאור וניתוח של בית הספר הניסויי "בן צבי" באמצעות גישת המערכות , כדי לברר אילו מאפיינים של הגישה המערכתית רלוונטיים לבית הספר , כיצד הם מסבירים תהליכים המתרחשים בבית הספר , ומהו הקשר בין המאפיינים הללו לניסוי . סקירת הספרות מתארת בעיקר את גישת המערכות ואת מרכיבי המערכת לפי גישה זו . שיטת המחקר היא איכותית . זהו חקר מקרה שבו נבחן בית ספר ניסויי חדשני באמצעות מסגרת תאורטית מוגדרת . כלי המחקר כללו ראיונות , שאלונים , תצפיות , ספר הניסוי , ניתוח מסמכים ממקורות שונים ופרוטוקולים . ממצאים עיקריים . 1 בבית הספר חלו שינויים רבים , שכולם מאפשרים התבוננות על בית הספר מנקודת מוצא של תורת המערכות . . 2 כל מאפייני הגישה המערכתית נמצאו בבית הספר , והם באים לידי ביטוי באורח החיים היומיומי בבית הספר . . 3 ישנו קשר חיובי בין הניסוי והפעלתו לבין השינויים הרבים שהתחוללו בבית הספר . מסקנות והמלצות בבית ספר שפועל באופן מערכתי גוברים הסיכויים שחדשנות תוטמע בו . כמו כן יש קשר בין גישה מערכתית לבין הפעלת חדשנות במסגרת ניסויית .  אל הספר
רמות