מודל עסקי כמקדם הכנסת שינויים בפיתוח ארגוני של בית־ספר ניסויי אסנת בר

מודל עסקי כמקדם הכנסת שינויים בפיתוח ארגוני של בית ספר ניסויי אסנתבר תקציר השינויים והתמורות המתחוללים בעקבות המהפכה הפוסט מודרנית משפיעים על כל רמותיו של הקיום האנושי — האידאית , החברתית , הכלכלית והפסיכולוגית ( אבירם , ; 1999 חטיבה , ; 2003 לם , ; 2002 פסיג , . ( 1997 שינויים אלה יוצרים לחץ מחייב על מערכת החינוך בכלל ועל מוסדות החינוך בפרט , ותובעים מהם להסתגל לשינויים ולהפעיל תהליכים של שינוי , שיפור וחידוש , כדי להכשיר את התלמידים לחיים המודרניים של שנות האלפיים ( הלמן , ; 1993 חן , ; 1999 טופלר , ; 1992 לוין , . ( 1995 מחקר זה הוא ביטוי לקשר האמיץ בין גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך לבין בית ספר יסודי בצפון תל אביב ; קשר שתרם לפיתוח מודל " שפות ותרבויות , " המעודד שינוי וחידוש בהכשרת התלמידים . המחקר הנוכחי הוא חלק ממחקר מקיף העוסק בבתי ספר ניסויים ( מב"ן . ( מטרות המחקר הן = . 1 לנתח את מאפייניו של המודל הניסויי "שפות ותרבויות . 2 . " לבחון אם הצלחת הניסוי נובעת משימוש בעקרונות הקשורים לעולם העסקי לגבי פיתוח מוצר חדש : בחינת צורכי הלקוח , העלאת רעיונות , ניפוי , פיתוח תפיסה רעיוני...  אל הספר
רמות