מעגל הניהול השלם: מודל המתאר את שני התהליכים הארגוניים