תסיסה, חממה, מטבח, תזמורת ומנצח: תשתית לחדשנות במערכות חינוך גנית ויינשטיין

תסיסה , חממה , מטבח , תזמורת ומנצח : תשתית לחדשנות במערכות חינוך גני תויינשטייןא . חדשנות במסגרת מוסדית - האתגר מערכות חינוך בארץ ובעולם מתאפיינות בשני סוגים עיקריים של התערבות : התערבות הנוצרת באקדמיה או במשרד החינוך ומונחלת משם לשטח , והתערבות הנוצרת בדרך של יוזמות הנובעות מן השטח . במשך שנים הנחיל משרד החינוך בעיקר תפיסות ומודלים חינוכיים "מלמעלה , " בגישה של . Top-Down בעקבות זאת הורגש חסר במרחב ליוזמות הנובעות מעשייה בשטח . לפיכך , החליט משרד החינוך לפני כעשר שנים להקים את גף ניסויים ויזמות , המתמקד בעיקר ביוזמות הנובעות מן השטח , בגישה של : Bottom-Up אנשי חינוך ומוסדות חינוך מפתחים או בוחנים תפיסות וגישות הנוגעות בסוגיות חינוך מהותיות , ומגבשים אותן לדרכי פעולה חדשות שמגובשות למודל מערכתי ומוחלות על המוסד כולו . כל זאת כדי לייצר פתרונות אפשריים לנושאי חינוך מגוונים , שיהיה אפשר ליישמם במערכת החינוך כולה . כך הם תורמים גם לידע החינוכי המצטבר . ייחודו של הגף נובע מהמנדט שלו לחבור ליוזמות הטובות ביותר ולסייע בפיתוחן ובהפיכתן למודלים חינוכיים מערכתיים , שיתרמו לקידומה של מערכת החינוך...  אל הספר
רמות