טבלה ‭:1‬ מחקר ופיתוח במערכת הח>נון בישראל ‭*2004‬