תרשים ‭:2‬ מחזור הכנסת שינויים רציונלי בארגונים מודרניים ‭(R&D)‬