בתי־ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך

ע 1 ר ך : ד 1 ד חן בתי ספר ניסויים : בית היוצר לחדשנות בחינוך עורך : דוד חן הוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב אוניברסיטת תל אביב משרד החינוך והתרבות בית הספר לחינוך המזכירות הפדגוגית ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר גף ניסויים ויזמות  אל הספר
רמות