מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים וסיכונים רות גביזון

מדינה יהודית ודמוקרטית : אתגרים וסיכונים רות גביזון חיבור זה הינו עיבוד של ד . חלק האחרון בסדרת הרצאות שנשאתי במכון ון ליר 2 בירושלים ביוני . 1996 את ההרצאה הראשונה נשאתי ביום בו התקיימה הלווייתו של אריאל רוזן צבי ז"ל , ובפתח דברי הקדשתי אותה לזכרו . השאלה אם ישראל יכולה להמשיך להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית העסיקה את אריאל מאוד , הן ברמה העקרונית הכללית והן ברמה של הסדרים פרטניים . היא העסיקה אותו כציוני וכאדם דתי , כמי שעקרונות של מינהל ושיפוט יקרים לו , וכמי שהייחוד היהודי הוא חלק מעולמו . היא העסיקה אותו כחוקר ומתבונן בחברתו , וכמשתתף פעיל בעיצובה . היה לו בנושא זה קול צלול ובהיר , ייחודי , אמיץ ועקבי . דווקא מפני שהעיסוק של אריאל בסוגיה זו היה לא רק חלק מעבודתו המחקרית , אלא גם חלק מאזרחותו הטובה , מתהייתו הקיומית על חברתו ומדינתו , חשבתי להולם לכלול בספר לזכרו הרצאה מעשית יותר , ולא את החלקים המחקריים יותר של החיבור , ולשמור על הפורמט ההרצאתי הפובליציסטי . אני מקווה שנשכיל למצוא דרך לשמור על ישראל שהיתר . משמחת גם אותו . במקום אחר פיתחתי את טענתי כי בעיקרון , ישראל יכולה להיות ,...  אל הספר
רמות