טבלה ‭:7.1‬ השוואה בין שינוי אפיזודי לשינוי מתמשך בבית־הספר־