הצעות לעבודה עם צוות בית־הספר בנושא של שיטות הוראה

הצעות לעבודה עם צוות בית הספר בנושא של שיטות הוראה בשלושת העשורים האחרונים בתי הספר מוצפים במומחים וביועצים מקצועיים , המורים משתתפים בהשתלמויות אינספור הקשורות לדרכי הוראה , ובעודם לומדים שיטה מסוימת ומנסים להתמחות בה , כבר מוצעת להם שיטה חדשה . זהו מצב מקצועי לא רצוי ולא מועיל , מכיוון שלעיתים קרובות אין העקרונות של השיטות כה שונים זה מזה , אלא שלצורך ההבחנה בין מומחה למומחה , משתנה השפה ומשתנים המושגים , והתוצאה היא ערפול בתקשורת ובלבול מושגי מרחיק לכת . לא כל המורים והמנהלים מסוגלים לערוך הבחנות דקות בין ההצעות המונחות על שולחנם חדשות לבקרים , והם מתקשים לקבל החלטות שקולות בנושאים אלה . נוסף על כך , לעיתים קרובות מנהלים מקבלים הצעה להדרכה בשיטה חדשה "שאין הם יכולים לסרב לה , " גם אם הם מצויים כבר בתהליך אחר של שינוי , מאחר שהיא מוצעת על ידי סמכות כגון הפיקוח או המחוז , ולעיתים אף מלווה תקציב מיוחד . במונחי הגישה המערכתית אפשר לתאר מצב זה ככניסה לא מבוקרת של תשומות לבית הספר , כאשר למורים ולהנהלה אין די כלים לסנן את ההצפה ולהפעיל ביעילות תהליך מתוכנן של עיבוד תשומות ושל הערכה נכונה...  אל הספר
רמות