דיון בממצאי המחקר

דיון בממצאי המחקר שאלת המחקר הראשונה התייחסה להבדלים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הביקורת , והניחה שבעקבות ההתנסות בצורת הלמידה החדשה יתפסו התלמידים בבית הספר "הר כרמל" את איכות חייהם באופן חיובי יותר מאשר התלמידים בבית הספר "גבעתיים . " הנחה זו לא קיבלה תמיכה בממצאי המחקר . בציונים של כלל התלמידים בקבוצת הניסוי הייתה ירידה בולטת מתחילת השנה ועד סופה , למעט בסולם של שביעות רצון חברתית , שבו חלה עלייה קלה . גם בקבוצת הביקורת הייתה ירידה דומה אך מתונה יותר . הירידות הללו במהלך השנה היו אומנם צפויות לנוכח מחקרים אחרים שבדקו נושא זה ( ראו קלדרון , , ( 1993 אך נשאלת השאלה מדוע הירידה בציוני איכות החיים שנתנו התלמידים מקבוצת הניסוי הייתה חדה מזו שחלה בציונים שנתנו התלמידים מקבוצת הביקורת , בניגוד להשערת המחקר . הסבר אפשרי לשאלה זו טמון כנראה בתפיסת תפקידו של בית הםפר העל יםודי בישראל . המטרה הנכספת היחידה של תלמידי החינוך העל יסודי היא תעודת הבגרות , אשר משמשת כרטיס כניסה למוסדות ההשכלה הגבוהה ולמקומות עבודה רצויים יותר . בהתאם לכך , המגמה של כל בית ספר תיכון המכבד את עצמו היא "הרצה לבגרות , " ור...  אל הספר
רמות