ציור ‭:5.6‬ הבדלים בין קבוצת־הניסוי לקבוצת־הביקורת בסולם "יחס למחנך" לפני תחילת הניסוי ולאחר סיומו