תיאור הפרויקט בבית־הספר התיכון "הר כרמל"

תיאור הפרויקט בבית הספר התיכון "הר כרמל" בית הספר "הר כרמל" הוא תיכון מקיף המונה כשבע מאות תלמידים , הלומדים בכיתות ט-יב , וכשישים מורים ואנשי צוות . בסיום הלימודים ניגשים בוגריו לבחינות הבגרות הארציות . זהו בית ספר ותיק הפועל יותר מארבעים וחמש שנים . צוות המורים ותיק ויציב למדי . בשנים האחרונות ניכרה ירידה מתמדת במספר הבוגרים שניגשו לבחינות הבגרות ובממוצע של ציוני הבגרות שהשיגו אלה שניגשו לבחינות . המנהל וצוות המורים הביעו אי שביעות רצון רבה מן המצב , וביקשו להסתייע בפעולות הפרויקט כדי לשפרו . המנהל , ועימו שני מורים שהיו חברים בצוות הניהול של בית הספר , השתתפו בסדנות ההשתלמות של המנהלים שאורגנו על ידי הפרויקט , אשר באחת מהן למדו את הנושא של עריכת סקר משוב . המשתתפים בסדנה התבקשו לחשוב ולהחליט לגבי אילו בעיות בבית ספרם היו רוצים לאסוף נתונים כדי להבינן לעומק ולמצוא דרכים להתמודד עימן . המנהל של תיכון "הר כרמל" העלה את הבעיה של הניעה ( מוטיווציד ( . נמוכה ללימודים בקרב תלמידי בית הספר . לאחר מכן , כחלק מן התהליך בסדנה , חיברו המנהל ושני חברי הצוות שהיו עימו טיוטת שאלון לבדיקה של רמת ה...  אל הספר
רמות