ציור ‭:4.5‬ הבדלים בין בעלי תפקידים שונים בתפיסת הפרופיל הארגוני בבית־הספר ‭(N=144)‬