טבלה ‭:4.6‬ ממוצעים, סטיות־תקן וערכי F של ההבדלים בין בעלי התפקידים בתפיסת הפרופיל הארגוני בבית־הספר ‭(N=144)‬