טבלה ‭:4.2‬ שבעת התחומים לזיהוי הדגם הארגוני של בית־הספר