ביקורת על תיאוריית "החיבורים הרופפים'' בבית־הספר

ביקורת על תיאוריית "החיבורים הרופפים '' בבית הספר הביקורת על התיאוריה בדבר בית הספר כארגון בעל חיבורים רופפים היא שאמות המידה והסטנדרטים להערכתו של בית הספר נלקחו מן התקופה של המהפכה התעשייתית - של בית החרושת והמכונות - ( Ingersol , 1993 , p . 92 ) אשר אמות המידה שלה התבססו על הרציונליות שבמדרג ובשליטה . טענתו של אינגרסול היא שאין כל הכרח בביורוקרטיה מדרגית עם שליטה מרכוזית כדי להשיג סדר , תיאום או יעדים בארגון , מכיוון שאין אלה האמצעים היחידים לכך . הנחת היסוד שתיאוריית החיבורים הרופפים נשענת עליה מכשילה לדעתו את חשיפת הצורות והעוצמה של השליטה והקשרים בין המרכיבים השונים בבית הספר . כנגד הטענה בדבר חוסר הקשר וחוסר ההשפעה בין המתרחש בכיתות השונות של בית הספר , החוקר מעלה שורה של טיעונים שלפיהם השליטה בעבודתו של המורה בכיתה , אשר בלשון המערכת החינוכית נקראת "פיקוח , " מתרחשת הלכה למעשה ברמה גבוהה . אינגרסול ( 96 ingersol , 1993 , p . ) מונה שלוש צורות של שליטה בעבודת המורים , אשר מעידות לדעתו כי בית הספר אינו ארגון בעל חיבורים רופפים בין מרכיביו או יחידותיו , ואשר יוצרות דמיון רב בין כ...  אל הספר
רמות